Czas wysyłać wnioski! Do 31 marca 2014 r.!

Szkoły i przedszkola, które zgłosiły się do Akcji „Ćwiczyć każdy może”, zobowiązane są przesłać w formie elektronicznej i papierowej wniosek o przyznanie tytułu na adres Ośrodka Rozwoju Edukacji do 31 marca 2014 r.

Do przyznania tytułu Szkoły w Ruchu/Przedszkola w Ruchu wystarczy wydrukowany i podpisany przez dyrektora placówki wniosek (uprzednio wysłany drogą elektroniczną) z oświadczeniem, że szkoła posiada zgody na wykorzystanie wizerunku osób występujących w filmach i na zdjęciach, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do regulaminu akcji. Tym samym informujemy, że nie ma konieczności wysyłania pocztą tradycyjną zgód stanowiących załączniki do regulaminu, Ośrodek Rozwoju Edukacji może jednak poprosić dyrekcję szkoły/przedszkola o udostępnienie wypełnionych zgód.JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK O PRZYZNANIE TYTUŁU SZKOŁY W RUCHU/ PRZEDSZKOLA W RUCHU:

1. Formularz elektroniczny (wniosek) znajduje się tu: http://www.szkolawruchu.men.gov.pl/index.php/formularz; Po ponownym wpisaniu numeru REGON placówki pojawią się dodatkowe pola do uzupełnienia

2. Formularz elektroniczny (wniosek) można wypełnić tylko raz!


3. Formularz elektroniczny zawiera oświadczenie dyrektora o posiadaniu zgód na wykorzystanie wizerunku, nie ma więc potrzeby załączania dodatkowych dokumentów:

Do odhaczenia w formularzu będą:
>>>Oświadczam, że szkoła posiada zgody na wykorzystanie wizerunku osób występujących w
filmach i na zdjęciach, zgodnie ze wzorami określonymi w załącznikach do regulaminu akcji
(zał. 1 i 2).

>>>Oświadczam, że posiadam zgodę autora/autorów utworu/utworów które przesyłam, zgodnie
z wzorem określonym w załączniku nr 3 do regulaminu akcji.

4. Nie ma konieczności pisania obszernych opisów. W opisie obszaru można zamieścić linki do strony www szkoły/przedszkola, kierujące do zdjęć, filmów, scenariuszy zajęć i in. dokumentów

5. Do formularza można wpisać działania szkoły/przedszkola z bieżącego roku szkolnego, tj. również te z września, października i listopada oraz działania cykliczne (także te z kwietnia, maja i czerwca), dokumentując rok poprzedni (np. czerwcowy dzień sportu obchodzony corocznie w szkole z dokumentacją za czerwiec 2013)

6. Pole opisu ma limit ok. 65 000 znaków. Jeśli opis będzie zbyt długi, formularz wyświetli komunikat o braku możliwości wysłania wniosku

7. Przyciski ‘wyślij’ i ‘wydrukuj’ pojawią się po kompletnym uzupełnieniu pól dla 3 obszarów akcji

8. Przypominamy, że zgody na wykorzystanie wizerunku zostają w szkole. Nie ma też potrzeby przesyłania zdjęć, filmików i in. dokumentów, jeśli w formularzu zamieściliśmy do nich link. Mogą natomiast Państwo załączyć kopię zaświadczenia o ukończeniu kursu/szkolenia (obszar 4)

9. Do 31 marca czekamy na wnioski wypełnione elektronicznie!W razie pytań prosimy o kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. :-)

Zespół RSRSkrócona instrukcja (dokładny opis Akcji znajduje się w Regulaminie):


REJESTRACJA W SYSTEMIE/PRZYSTĄPIENIE DO AKCJI

  • Po wpisaniu poprawnego numeru regon placówki, pola nazwa szkoły/przedszkola i dane adresowe powinny się wypełnić automatycznie
  • Po wypełnieniu pozostałych pól i zapisaniu formularza zgłoszenie zostaje zapisane i czeka na akceptację administratora
  • Gdy administrator zaakceptuje wniosek, szkoła/przedszkole pojawia się na mapie szkół biorących udział w akcji

ZGŁOSZENIE WYPEŁNIENIA ZADAŃ W AKCJI

  • Po wypełnieniu numeru regon na formularzu system sprawdza, czy placówka z takim regonem składała już wniosek.
  • Jeśli wniosek był złożony i został zaakceptowany, wówczas automatycznie pojawi się drugi formularz, w którym będzie możliwość dodania osiągnięć
  • Wypełniony i zapisany drugi formularz (proszę pamiętać o wydrukowaniu i przesłaniu z podpisem Dyrektora) oczekuje na akceptację administratora
  • Gdy administrator zaakceptuje wniosek (po otrzymaniu wersji papierowej), szkoła/przedszkole pojawia się na Mapie Szkół i przedszkoli w ruchu

Akcja "Ćwiczyć każdy może" skierowana jest do publicznych i niepublicznych placówek oświatowych.

Regulamin
Załącznik nr 1 do Regulaminu
Załącznik nr 2 do Regulaminu
Załącznik nr 3 do Regulaminu

Uwaga! Zadania do obszaru nr 9 Akcji "Ćwiczyć każdy może" (Aktywny wypoczynek) znajdą Państwo na naszym facebookowym profilu: https://www.facebook.com/rokszkolywruchu